Kurs szkoleniowy Frigidaire Fgc30s4aq 30 Sealed Gas Cooktop

Kurs szkoleniowy Frigidaire Fgc30s4aq 30 Sealed Gas Cooktop to profesjonalne szkolenie, które daje uczniom wgląd w podstawy instalacji i obsługi kuchenek gazowych. Uczestnicy nauczą się, jak wybierać kuchenki gazowe, instalować je, kontrolować ich przepływ gazu i regulować płomień. Dowiedzą się, jak zapewnić bezpieczne środowisko i używać kuchenek gazowych zgodnie z zaleceniami producenta. Szkolenie uczy uczestników także o przeglądach i konserwacji, jak również o zapobieganiu zagrożeniom i działaniach postępowania w sytuacjach awaryjnych. Kurs szkoleniowy Frigidaire Fgc30s4aq 30 Sealed Gas Cooktop jest idealny dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się, jak bezpiecznie i skutecznie używać kuchenek gazowych.

Ostatnia aktualizacja: Kurs szkoleniowy Frigidaire Fgc30s4aq 30 Sealed Gas Cooktop

Wprowadzenie

Międzynarodowy producent wyrobów petrochemicznych chciał poszerzyć kwalifikacje swojego zespołu technicznego, pogłębiając wiedzę dotyczącą łożysk tocznych stosowanych w rafinerii. Skontaktowano się z NSK i po analizie charakteru działalności zakładu, firma przedstawiła zindywidualizowany kurs szkoleniowy, skoncentrowany na wiedzy o produktach, smarowaniu, zastosowaniu łożysk oraz analizie awarii. Szkolenie przeprowadzono w 3 sesjach w ciągu 2 dni i wzięło w nim udział 20 inżynierów. Klient był bardzo zadowolony z zakresu kursu, jego interaktywności i kompetencji prowadzącego.

Kluczowe fakty

 • Przemysł petrochemiczny
 • Duży zespół techniczny chciał pogłębić swoją wiedzę o łożyskach
 • Wymagano przygotowania zindywidualizowanego szkolenia dotyczącego łożysk tocznych stosowanych w rafinerii
 • NSK zaproponowała szkolenie skoncentrowane wokół potrzeb klienta

 • Rafineria
 • AIP
 • Proponowane rozwiązania

 • Klient poprosił NSK o przeprowadzenie zindywidualizowanego szkolenia, skoncentrowanego na potrzebach inżynierów utrzymania ruchu
 • NSK omówiła z klientem treść kursu satysfakcjonującą zespół techniczny
 • Następnie opracowano unikatowy kurs szkoleniowy wraz z kryteriami oceny pakietów serwisowych
 • Cechy produktu

 • Szkolenie produktowe – szkolenie mające na celu zapoznanie z asortymentem i możliwościami łożysk NSK oraz z korzyściami płynącymi z ich stosowania
 • Stosowanie łożysk NSK – szkolenie modułowe koncentrujące się na zagadnieniach związanych z używaniem i zastosowaniem łożysk
 • Szkolenie AIP – wprowadzenie do programu AIP NSK oraz zademonstrowanie, jak można go wykorzystać do rozwiązywania problemów z maszynami i instalacjami
 • Szkolenia branżowe – konkretne kursy szkoleniowe obejmujące ogólne zagadnienia, aplikacje i procesy związane z łożyskami w różnych sektorach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, pompy i sprężarki, przemysł wydobywczy i górniczy, przemysł papierniczy, stalowy, obrabiarkowy, kolejowy itp.
 • Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

  PrzedRoczny kosztPo
  Klient stosował własne metody montażu i demontażuPrzeprowadzono trzy sesje szkoleniowe – każda obejmująca szkolenie trwające pół dnia.
  Opracowano specjalistyczny kurs szkoleniowy wraz z materiałami pomocniczymi dla 20 uczestników.
  Łączny koszt, wraz z kosztami podróży i wydatkami za 2dni = 15. 215 €
  Montażyści spędzają średnio 1, 75 godziny tygodniowo wymieniając łożyska, stosując własne metody montażu i demontażu. Dotyczy to 20 inżynierów utrzymania ruchu, po 20 €/godz. € 36. 400Po szkoleniu z ekspertami NSK, czas montażu i demontażu został znacznie skrócony do 1 godziny tygodniowo. € 20. 800Koszt całkowity€ 36 400 € 20 800

  Egzamin F-GAZY – zdobądź certyfikat!

  Podstawowe informacje o egzaminie F-GAZOWYM w COCH:

  Dział Certyfikacji Personelu COCH uzyskał status Jednostki Oceniającej (nr wpisu do rejestru UDT – FGAZ-E/12/0001/16) w zakresie przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji, lub gazów z takich urządzeń (tzw. uprawnienia F-GAZOWE), zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 r., poz. 1567).

  Egzamin F-GAZOWY dla osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Stanowi możliwość uzyskania rozpoznawanych w Unii Europejskiej certyfikowanych umiejętności związanych z pracą z czynnikami F-GAZOWYMI.

  Szkolenie f-gazowe realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. (Dz. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. 2017, poz. 1567) (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawa F-gazowa”.

  Uprawnienia są niezbędne, jeśli pracujesz w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej i musisz obsługiwać, instalować, konserwować, uruchamiać, pracować z produktami lub urządzeniami zawierającymi gazy fluorowane (F-Gaz) i inne substancje zubożające warstwę ozonową, a także dokonywać ich zakupu.

  Tak. Kurs przygotowuje do egzaminu umożliwiającego uzyskanie "Certyfikatu F-gazowego " o charakterze międzynarodowym uznawanym w krajach EU

  Czas trwania i miejsce przeprowadzenia egzaminu:
  • Czas trwania – 1 dzień
  • Egzamin realizowany jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa “COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie
  Rejestracja na egzamin:
  • Przystąpić do egzaminu można codziennie zgodnie z harmonogramem.
  • Warunkiem organizacji egzaminu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa przynajmniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu.
  Przebieg postępowania:
  1. Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu.

  Na formularzu wniosku należy określić (wybrać) jedną z kategorii:

  a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz

  b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

  a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych, lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem, że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego, oraz

  b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych, lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych, lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

  a) odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach.

  a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego.

  • Egzamin pisemny (teoretyczny)
   Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru i jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu od 20 do 30 pytań. Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 w odniesieniu do poszczególnych kategorii.
  • Egzamin praktyczny
   Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 w odniesieniu do poszczególnych kategorii.

  Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.

  Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części teoretycznej oraz po zaliczeniu części praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej.

  Jeżeli uczestnik odbywa szkolenie w COCH, egzamin przeprowadza jednostka zewnętrzna – WEiP AGH.

  3. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu

  Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

  4. Certyfikat dla personelu (certyfikat F-GAZOWY)

  Zgodnie z wymaganiami w/w ustawy funkcję jednostki certyfikującej wydającej certyfikaty dla personelu (certyfikaty F-GAZOWE) pełni Urząd Dozoru Technicznego.

  Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej.

  Certyfikat dla personelu (certyfikat F-GAZOWE) może uzyskać osoba, która:

   • jest pełnoletnia,
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
   • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

  Certyfikat dla personelu (certyfikat F-GAZOWE) jest wydawany na wniosek osoby, który powinien zawierać:

   • imię i nazwisko wnioskodawcy;
   • numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
   • adres wnioskodawcy.

  Do wniosku należy dołączyć:

   • zaświadczenie albo oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  Uwaga: Oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

   • dokument potwierdzający złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym i określający zakres egzaminu, wydany przez jednostkę oceniającą personel,
   • dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu i wydanie certyfikatu dla personelu.

  Jakie są koszty egzaminu? :

  Dane dotyczące płatności opisane są poniżej.

  1. Przedpłatę należy dokonać w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem egzaminu;
  2. Płatność za EGZAMIN 400 zł netto należy dokonać na konto:
   (do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

   Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej
   Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
   Wydział Energetyki i Paliw
   AGH NIP: 675-000-19-23
   Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
   Numer rachunku: 03 1240 6292 1111 0011 2126 2636 ( B 327) Bank Pekao S. A. Kraków
   W tytule przelewu podać: „WEiP-egzamin”, dane firmy, imię i nazwisko uczestnika.


  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest okazanie dowodu wpłaty (potwierdzenie przelewu) przed przystąpieniem do egzaminu.

  Uwaga! W przypadku grup powyżej 5 osób możliwe jest ustalenie dodatkowego terminu.

  Przed dokonaniem opłaty prosimy oczekiwać potwierdzenia terminu egzaminu.

  Kurs szkoleniowy Frigidaire Fgc30s4aq 30 Sealed Gas Cooktop

  Bezpośredni link do pobrania Kurs szkoleniowy Frigidaire Fgc30s4aq 30 Sealed Gas Cooktop

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Kurs szkoleniowy Frigidaire Fgc30s4aq 30 Sealed Gas Cooktop