Podręcznik programu Haier Hr 170t

Podręcznik programu Haier HR 170t jest idealnym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą osiągnąć lepszą wydajność i produktywność. Program zawiera wiele funkcji, w tym wygodne narzędzia do tworzenia i edycji dokumentów, możliwość pracy w chmurze i szybki dostęp do wielu aplikacji. Program jest wyposażony w funkcję automatycznego przypominania o ważnych zadaniach i zarządzania zadaniami w celu ułatwienia pracy. Program zawiera obsługę wielu popularnych formatów plików, dzięki czemu można łatwo przeglądać, edytować i udostępniać dokumenty. Program zapewnia również zaawansowane narzędzia do tworzenia raportów i wyświetlania kluczowych wskaźników wydajności, które pomagają użytkownikom monitorować i poprawiać ich wyniki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik programu Haier Hr 170t

Kuchenka mikrofalowa
HR-7803 SS

Instrukcja Obsługi

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
HAIER

Nazwa producenta
Nazwa importera

HAIER Poland Sp. z o. o.
Oznaczenie modelu
Typ urządzenia

Kuchenka mikrofalowa

Napięcie znamionowe

230 V

Częstotliwość

50 Hz

Klasa izolacji elektr.

I

Moc znamionowa

1300 W

Wyjściowa moc mikrofal

800 W

Moc opiekacza

950 W

Sprawność

61%

Pojemność netto

24 l

Wyprodukowano dla HAIER w:

Chiny

Wymiary (WxSxG) cm

30x51x40

2

Deklaracja zgodności
Producent urządzeń opisanych w niniejszej instrukcji, deklaruje, z pełną odpowiedzialnością, że produkty te spełniają zasady bezpieczeństwa, są nieszkodliwe dla
zdrowia oraz zabezpieczone zgodnie z wymaganiami wytycznych UE. Ponadto producent zapewnia że dostępne są odpowiednie wyniki badań, do których wgląd mogą
mieć organa do tego upoważnione. W szczególności tyczy się to Deklaracji Zgodności CE, wydanej przez producenta lub za jego zgodą.
Ponadto producent zaświadcza, że części urządzenia mające kontakt z żywnością,
opisane w niniejszej instrukcji obsługi, nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia.

3

Spis treści
Deklaracja zgodności CE
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące naczyń
Gdzie zainstalować kuchenkę
Instalacja kuchenki
Widok ogólny urządzenia
Instalacja
Tabliczka znamionowa
Podłączenie urządzenia
Przed pierwszym użyciem
Użytkowanie kuchenki
Zapobieganie pożarowi we wnętrzu urządzenia
Co zrobić gdy z urządzenia zacznie wydostawać się dym
Jak obsługiwać urządzenie
Dobór właściwych naczyń do gotowania
Czyszczenie i konserwacja
Obsługa klienta
Co zrobić jeżeli...
Rozmowa z serwisantem
Gwarancja
Dane techniczne

4

3
6
7
8
9
10
11
12
20
21
22
23

Uwaga!
Kuchenkę można instalować, podłączać i użytkować wyłącznie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Z tego powodu prosimy o dokładne zapoznanie
się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.
Zalecamy podkreślenie tych części instrukcji, które wydadzą się Państwu szczególnie
istotne.
Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać
wszystkim, kolejnym użytkownikom urządzenia.

Ostrzeżenie!
Dzieciom można udzielić zezwolenia na używanie kuchenki bez nadzoru tylko jeżeli
uzyskały one odpowiednie wskazówki, wystarczające do bezpiecznego używania kuchenki i zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z jej niewłaściwego użytkowania.

Ważne!
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji przewidziane jest wyłącznie do użytku
domowego i nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych.
Wybraliście Państwo doskonałe urządzenie, które przy właściwej obsłudze i konserwacji, będzie służyć Wam przez długie lata.
Stare urządzenie, przed usunięciem, należy uczynić niezdatnym do użytku, poprzez
odcięcie przewodu zasilającego, możliwie blisko obudowy.
Prosimy o usunięcie starego urządzenia w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.

Uwaga!
Promieniowanie mikrofalowe. Unikać napromieniowania z generatora mikrofalowego lub innych części przenoszących energię mikrofalową. Nie wolno próbować włączać uszkodzonego, nieszczelnego urządzenia.
Urządzenie należy zainstalować tak, aby jego wtyczka była zawsze dostępna.
Jeżeli przewód przyłączeniowy urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy wymienić go na przewód tego samego typu, u producenta lub w wyspecjalizowanym
zakładzie serwisowym.

5

Instrukcja obsługi
W dalszej części znajdziecie Państwo
wszystkie informacje pozwalające na
właściwe użytkowanie kuchenki.

Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy, stąd mogą pojawić się drobne niezgodności, zależnie od typu
Państwa kuchenki.

Uwaga!

Uwaga:

Kuchenki mikrofalowe służą do podgrzewania żywności lub napojów. Nie
wolno stosować ich do innych celów,
np. suszenia tkanin itp. W kuchenkach
nie wolno umieszczać żywych zwierząt. Takie postępowanie może prowadzić do powstania szkód materialnych
lub obrażeń ciała.

Przegrany płyn może nawet wskutek
dotknięcia zacząć raptownie wrzeć,
powodując kipienie.
(grozi to poważnymi oparzeniami)
Zjawisku temu można zapobiec
umieszczając w naczyniu szklaną łyżeczkę, jednakże przed jego wyjęciem,
należy zwrócić uwagę czy ciecz wrze
tak, jak zwykle.

Instalacja kuchenki bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją
obsługi:
Może spowodować
zdrowia lub życia.

Jeżeli potrawa składa się z produktów o różnej wilgotności, należy
pamiętać, że kuchenka mikrofalowa, produkty wilgotniejsze podgrzewa znacznie intensywniej.

zagrożenie

Błędy popełnione przy instalacji i
podłączeniu, mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia oraz innych dóbr materialnych.

Produkty dla dzieci, w szklankach
lub butelkach, mogą być podawane
im dopiero po sprawdzeniu temperatury, potrawy lub napoju.

Przegrzanie płynów

W związku z tym, iż różne składniki
mogą być podgrzane w różnym
stopniu, naczynie w którym znajduje się potrawa może wydawać się
letnie, podczas gdy składniki wewnątrz mogą być gorące. Z tego
powodu potrawy dla dzieci należy zawsze zamieszać lub wstrząsnąć przed sprawdzeniem ich
temperatury.

Ciecze podgrzewane w kuchence mikrofalowej, mogą zostać doprowadzone do stanu przegrzania, bez widocznych objawów wrzenia. (brak intensywnego wydzielania bąbelków).

Należy zawsze upewniać się czy naczynia nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

Odpornego na temperatury tworzywa sztucznego
Żaroodpornej porcelany i kamionki

Zalecamy naczynia wykonane z
wymienionych niżej materiałów:
Żaroodpornego szkła lub ceramiki

(patrz również,, Dobór właściwych naczyń do gotowania, str. 21)

6

Niżej wymienione materiały można
używać wyłącznie przez krótki okres
czasu (np. do podgrzewania), pod stałym dozorem, na wypadek pożaru, gdy
ich producent deklaruje iż nadają się
do użycia w kuchenkach mikrofalowych:

Torebek zamykanych metalowymi
spinkami.
Kartonów pokrywanych folią plastikową.
Papierów barwionych lub makulaturowych.

Wyroby wiklinowe.
Drewno, drewniane
szaszłyków.

szpilki

Przedmioty metalowe mogą wywoływać niepożądane iskrzenie, prowadząc
do uszkodzenia urządzenia.

do

Papiery powlekane, barwione oraz
makulaturowe, mogą zawierać substancje które wskutek przegrzania mogą zapalić się.

Kubki i naczynia plastikowe.
Tacki papierowe i kartonowe.

Bardzo ważne!

Jeżeli urządzenie wyposażone jest
również w grill lub wentylator, należy
upewnić się czy naczynia posiadają
dostateczną odporność na wysokie
Pod żadnym pozorem w kuchence nie
wolno umieszczać:
Naczyń metalowych, sztućców itp.
Naczyń z wykończeniami metalowymi (np. złotymi obwódkami).

Przed instalacją urządzenia należy
sprawdzić je pod kątem uszkodzeń
mechanicznych.
Pod żadnym pozorem nie wolno włączać uszkodzonego urządzenia.

Jeżeli podejrzewacie Państwo uszkodzenie urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Nie wolno dopuścić do emisji szkodliwego promieniowania mikrofalowego
wskutek uruchomienia uszkodzonej
kuchenki.

Z tego powodu należy sprawdzić
czy:
Nie zostało uszkodzone opakowanie, co mogłoby oznaczać
niewłaściwe postępowanie z
urządzeniem, podczas transportu.
Nie ma widocznych uszkodzeń
obudowy.
Nie występuje uszkodzenie szyby drzwiczek.
Wtyczka i przewód przyłączeniowy nie są uszkodzone.

7

Instalacja kuchenki
Widok ogólny urządzenia

Drzwiczki

Zamek
drzwiczek

Wnętrze
urządzenia

Obudowa

Uszczelka
Grzałka
grilla
Ruszt
Talerz
obrotowy
Wózek
talerza

8

Panel
sterowania

Instalacja
a) rozpakować urządzenie.

Nie włączać urządzenia na zewnątrz budynku. Światło słoneczne oraz wilgoć mogą zakłócić pracę
urządzenia jak również negatywnie
wpłynąć na bezpieczeństwo jego
obsługi.

b) wyjąć wszelkie przedmioty z jego
wnętrza.
c) delikatnie zdjąć naklejki i folie samoprzylepne z:
-

obudowy
drzwiczek
osi talerza obrotowego - wałka
napędowego

Nie wolno ustawiać urządzenia w
miejscach nasłonecznionych ze
względu na ryzyko przegrzania.
Nie instalować kuchenki w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła
takich jak grzejniki czy piekarniki.

Nie usunięcie wszystkich elementów zabezpieczających może stwarzać ryzyko pożaru.

Ze względów bezpieczeństwa, należy zachowywać podane odstępy
minimalne:
- Z lewej i prawej strony:
co najmniej 15cm.
- Z tyłu:
- Od góry:
co najmniej 15cm.

d) wytrzeć wnętrze urządzenia wilgotną ściereczką.
Nie używać środków do szorowania
ani substancji żrących!
e) rozpakować talerz obrotowy (nie
jest on dostępny we wszystkich
modelach) oraz jego wózek.
f) Umieścić wózek w prowadnicach
na dnie kuchenki.

Urządzenia nie wolno zabudowywać w szafkach, jak również
pod blatami.

g) Ułożyć talerz na wózku. Jego delikatne obracanie pozwoli na właściwe osadzenie osi w prowadnicy.

Kuchenka wymaga gniazda przyłączeniowego ze stykiem uziemiającym.

Uwagi

UWAGA!

Ustawić urządzenie na płaskiej,
równej powierzchni.

Podczas pracy urządzenia, przez
otwory wentylacyjne wydostaje się gorąca para wodna. W obszarach minimalnych odstępów, powierzchnie mogą nagrzewać się bardzo silnie, dlatego w miejscach tych nie powinny znajdować się przedmioty wrażliwe na wysoką temperaturę oraz wilgoć.
Nie wolno dopuszczać do przegrzania
urządzenia wskutek zakrycia otworów
wentylacyjnych.
Podczas pracy urządzenia, jego spód
może ulegać silnemu nagrzaniu, dlatego blat na którym umieszczono kuchenkę musi być odporny na wysokie
Powierzchnia musi zapewniać odpowiednią stabilność obciążonemu produktami urządzeniu.
Pomiędzy krawędzią blatu a
drzwiczkami urządzenia musi
pozostać odległość co najmniej
10cm.
Zapobiegnie to przewracaniu się kuchenki przy otwieraniu drzwiczek.
Urządzenie należy instalować w
miejscu gdzie nie będzie zagrażać mu zalewanie cieczami lub
zachlapywanie wodą.

9

Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa zawierająca
dane techniczne urządzenia znajduje
się z tyłu, na obudowie.

Podłączanie urządzenia
Urządzenie należy podłączać do
gniazdka sieciowego ze stykiem uziemiającym, zainstalowanego przez osobę posiadającą odnośnie uprawnienia,
zgodnie z wymogami przepisów.

czenie (A) pokrywa się z informacjami
zamieszczonymi na tabliczce znamionowej kuchenki.
Jeżeli któryś z parametrów nie zgadza
się, nie wolno podłączać urządzenia.
Należy wówczas bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

Przed podłączeniem urządzenia do
sieci, należy sprawdzić, czy napięcie
znamionowe sieci (V) oraz zabezpie-

Czy przewód nie ulegnie zawilgoceniu (np. podczas wycierania blatu).

Podczas użytkowania kuchenki, należy upewnić się:
Czy przewód przyłączeniowy nie
przebiega pod nagrzewającym się
spodem urządzenia lub czy nie styka się z przedmiotami ostrymi lub
gorącymi.

Czy wtyczka jest łatwo dostępna i
może być wyłączona w nagłej potrzebie.

przebiega wzdłuż blatów kuchennych.

Czy wtyczka jest właściwie osadzona w gnieździe i nie jest luźna,
co mogłoby powodować iskrzenie i
ryzyko pożaru.

Czy przewód zasilający nie zwisa z
blatu, w sposób umożliwiający jego
przypadkowe zahaczenie.

Uszkodzone wtyczki muszą być
wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
W pobliżu urządzenia nie można
wieszać firanek ani zasłon.

jest ono używane, należy we wnętrzu
pozostawiać szklankę z wodą

Przed włączeniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z poniższymi
wskazówkami

.

Ostrzeżenie:

Nie włączać pustej kuchenki.

,, Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno podgrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję"

Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu pustego urządzenia, gdy nie

10

Podczas podgrzewania, nadciśnienie
może rozerwać opakowanie co może
prowadzić do powstania poważnych
obrażeń.

Aby upewnić się, że urządzenie
nie powoduje emisji szkodliwych
mikrofal, należy sprawdzić czy:
a) Ciała obce (ścierki, produkty żywnościowe, opakowania itd. ) nie zostały
przytrzaśnięte
między
drzwiczkami a obudową urządzenia.

Poniższe produkty mają skłonność do eksplozji wskutek nadciśnienia: jajka w skorupkach,
orzechy w łupinach lub produkty
pakowane w folię próżniową.

b) Uszczelka oraz zawiasy drzwiczek
nie są uszkodzone lub zabrudzone
(patrz również rozdział,, Czyszczenie i konserwacja").

Z tego powodu, należy nakłuć jajka z
obu stron, usunąć lub co najmniej
przeciąć z jednej strony folię plastikową oraz obrać orzechy z łupinek.

Nie dotykać - Ryzyko poparzeń

Jeżeli w przepisie zalecane jest
użycie folii aluminiowej, należy
uważać aby przylegała ona ściśle
do naczynia lub żywności oraz aby
między nią a ściankami kuchenki
pozostawał odstęp co najmniej
2, 5 cm.

Niektóre z elementów pracującego
urządzenia mogą stwarzać ryzyko poparzeń:
Panel szklany drzwiczek
Boczne otwory wentylacyjne
Spód urządzenia

W przeciwnym wypadku może dojść
do iskrzenia i uszkodzenia kuchenki.

Zapobieganie pożarowi wewnątrz urządzenia
Gdy żywność przegrzeje się wewnątrz
urządzenia, może ona zacząć żarzyć
się lub dymić.

topienia cukru lub tłuszczy
gotowania suszonej fasoli itp.

Potrawy o dużej zawartości cukru są
szczególnie podatne na to niebezpieczeństwo. Z tego powodu kuchenka
mikrofalowa nie nadaje się do:

Podczas przygotowywania potraw o
nieznanym składzie, należy przez
cały czas gotowania mieć dozór
nad urządzeniem.

Smażenia

Co zrobić gdy z wnętrza urządzenia zaczyna wydobywać się dym
Jeżeli we wnętrzu urządzenia pojawi
się dym, zwykle problem ten można
rozwiązać w prosty sposób:

Otworzyć drzwiczki i wyjąć przypalone produkty dopiero, gdy przestanie wydzielać się dym.

Nie otwierać drzwiczek kuchenki

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Wyłączyć urządzenie

W żadnym wypadku nie wolno próbować gasić tlących się wewnątrz urządzenia produktów przy użyciu wody.
Może to stwarzać ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.

Odłączyć kuchenkę od zasilania
poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka
lub wyłączenie bezpiecznika.

11

Jak obsługiwać urządzenie
Panel sterowania

Wyświetlacz pokazuje czas gotowania, wybrane
funkcje, itp.

Przyciski te pozwalają nastawić czas
gotowania

MIN

1
SEC

A1

AUTO REHEAT

A5

FISH

A2

MILK

A6

CHICKEN

A3

VEGETABLE

A4

BEEF

AUTO MENU

Przyciski te umożliwiają wprowadzenie
masy produktów

Przycisk menu gotowania automatycznego pozwala
na przyrządzanie
potraw z użyciem
automatyki

WEIGHT
DEFROST

Przycisk włącznika
grilla

G1 - G2
GRILL

Przycisk wyboru
poziomu mocy

POWER
LEVEL

WEIGHT

Przycisk ten pozwala na zatrzymanie
gotowania lub anulowanie zaprogramowanych funkcji

PAUSE
CANCEL

START

C1 - C2

Gotowanie z użyciem połączenia
grilla z mikrofalami

COMBINATION

12

Przycisk ten
umożliwia nastawienie masy produktów
Przycisk START
powoduje rozpoczęcie gotowania

Gotowanie z użyciem mikrofal
Urządzenie obsługuje pięć poziomów mocy. Żądany poziom mocy należy wybrać
przed nastawieniem czasu gotowania.
P100
Wysoki

P70
Średni-wysoki

P50
Średni

P30
Średni-niski

P10
Niski

Przykład: Nastawić gotowanie na średnim poziomie mocy prze 12 i pół minuty.
1. Nacisnąć przycisk POWER
LEVEL, trzy razy

Wskazanie wyświetlacza

2. Nacisnąć przycisk 10 MIN

3. Nacisnąć przycisk 1 MIN dwukrotnie

4. Nacisnąć przycisk 10 SEC trzy razy

5. Nacisnąć przycisk START

Wskazówki:
1. Poziomy mocy zmieniają się wskutek naciskania przycisku POWER LEVEL w
sposób następujący: P100, P70, P50, P30, P10 a następnie P30 do P100
2. Po zakończeniu gotowania (czas 0:00) zabrzmi czterokrotny dźwięk brzęczyka.
3. Maksymalny czas gotowania dla tego urządzenia wynosi 99 min. i 50 sek.

13

Gotowanie z użyciem menu auto-gotowania
Możliwe jest gotowanie po wprowadzeniu rodzaju potrawy oraz jej masy, bez programowania mocy ani czasu gotowania.
A1
Podgrzewanie

A2
Mleko

A3
Gotowanie
warzyw

A4
mięsa

A5
ryb

A6
drobiu

Przykład: Gotowanie 200g baraniny. Nacisnąć przycisk AUTO MENU
cztery razy

2. Nacisnąć przycisk WEIGHT dwukrotnie

3. Nacisnąć przycisk START

14

Wskazówki:
1. Programy automatyczne zmieniają się po naciśnięciu przycisku AUTO MENU
w sposób następujący: A1, A2, A3, A4, A5, A6 a następnie A6 do A1.
2. Zaprogramowana masa produktów zmienia się również zgodnie z podaną wyżej regułą. Masa produktów w programach automatycznych jest jedynie przybliżona.
4. Możliwe ustawienia:
Program

Produkty

Gotowanie ryb

Masa produktów
140
210
280
350
420
500
50
100
200
300
400
600
450
800

15

Grill
Niniejsza kuchenka umożliwia pieczenie produktów przy użyciu 2 poziomów mocy
grilla, co pozwala na wygodne przyrządzanie Państwa ulubionych potraw.
G1
Moc wysoka

G2
Moc niska

Przykład: Pieczenie przez 5 minut i 10 sekund na wysokiej mocy grilla. Nacisnąć przycisk GRILL, jeden
raz

2. Nacisnąć przycisk 1 MIN, pięć razy

3. Nacisnąć przycisk 10 SEC, jeden
4. Nacisnąć przycisk START

1. Wciskanie przycisku GRILL powoduje przełączanie pomiędzy mocami G1 i
G2. Po upłynięciu połowy czasu pieczenia słychać dwukrotny dźwięk brzęczyka.
Urządzenie zatrzymuje pracę, oczekując na odwrócenie produktów umożliwiające ich równomierne opieczenie. Pieczenie przy użyciu grilla zalecane jest jedynie do przyrządzania cienkich
kawałków produktów. Do pieczenia grubszych kawałków zalecamy pieczenie z
użyciem grilla i mikrofal.

16

Pieczenie z użyciem grilla i mikrofal
Funkcja ta pozwala w łatwy i szybki sposób przyrządzać duże i grube kawałki produktów.
Moc programu gotowania z użyciem grilla i mikrofal:
C1
Wysoka

C2
Niska

Przykład: Gotowanie przez 2 minuty i 20 sekund przy użyciu niskiego poziomu mocy. Nacisnąć przycisk
COMBINATION, dwukrotnie

C1 - C2
2. Nacisnąć przycisk 1 MIN, dwukrotnie

3. Nacisnąć przycisk 10 SEC, dwukrotnie

17

Zabezpieczenie przed dziećmi
Aby zapobiec niepożądanemu użyciu urządzenia przez dzieci, kuchenka została wyposażona w blokadę. Aby uruchomić blokadę należy,
przy zamkniętych drzwiczkach
urządzenia, nacisnąć jednocześnie
przyciski 10 MN i 10 SEC.
Włączenie blokady zostanie potwierdzone
długim
dźwiękiem
brzęczyka. Do chwili wyłączenia
blokady nie jest możliwe uruchomienie urządzenia.

Wszystkie funkcje zostały zablokowane

2. Ponowne, jednoczesne naciśnięcie
przycisków 10 MIN i 10 SEC spowoduje wyłączenie blokady, potwierdzone
brzęczyka. Możliwe będzie programowanie urządzenia.

Wszystkie funkcje zostały odblokowane

18

Rozmrażanie
Program ten pozwala na szybkie rozmrożenie produktów. Czas potrzebny do rozmrożenia zostanie dobrany automatycznie po podaniu masy produktów. Należy pamiętać że delikatne produkty mogą nie nadawać się do rozmrażania w kuchniach mikrofalowych. Możliwe są dwa sposoby wprowadzania masy produktów:
Naciśnięcie przycisku:

spowoduje wprowadzanie masy zgodnie z regułą: 0, 2-0, 4-0, 6... 1, 8-2, 0 kg, zaś
naciśnięcie przycisku

spowoduje odwrócenie tej sekwencji: 2, 0-18... 0, 4-0, 2 kg. Na przykład: Rozmrozić 1, 6 kg
produktów - nacisnąć przycisk

trzykrotnie. Nacisnąć przycisk START

Wskazówka: Podczas pieczenia, produkty należy obracać od czasu do czasu. Aby
nie zapomnieć o obracaniu, można użyć minutnika (funkcja TIMER, patrz panel sterowania).

19

Dobór właściwych naczyń do gotowania
Prosimy zwrócić uwagę na dobór naczyń używanych do gotowania
Własności mikrofal:
- Są one pochłaniane przez produkty żywnościowe.
- Przenikają przez szkło.
- Odbijają się od powierzchni metalowych.
Naczynie
Pojemnik szklany
Pojemnik plastikowy
Ceramika
Pojemniki drewniane, bambusowe i papierowe
Pojemniki metalowe
Folia do piekarnika
Folia aluminiowa

Grill
X
X
?
X
?

Grill+Mikrofale Mikrofale
?
?
X
?
?
X

Do czyszczenia używać wody z
niewielkim dodatkiem płynu do
zmywania. Pod żadnym pozorem
nie wolno używać środków ostrych
ani żrących. Na zakończenie wytrzeć obudowę suchą ściereczką.
Uważnie usunąć resztki pożywienia oraz zanieczyszczenia
gromadzące
się
pomiędzy
drzwiczkami oraz obudową tak,
aby drzwiczki zawsze zamykały
się dokładnie i były szczelne.

Przed rozpoczęciem czyszczenia
należy odłączyć urządzenie od sieci
elektrycznej.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
lub wyłączyć bezpiecznik.
Jeżeli wtyczka nie jest dostępna, należy wyłączyć bezpieczniki.
Dzięki temu, urządzenie nie zostanie
przypadkowo włączone wskutek niezamierzonego naciśnięcia przycisków
funkcyjnych.

Ostrzeżenie!

1. Czyszczenie obudowy

,, Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelnienia
są uszkodzone, kuchenka nie powinna
być uruchamiana do czasu jej naprawy, przez wykwalifikowaną osobę. "

Uwaga! Należy uważać aby woda
używana do czyszczenia nie dostała
się do wnętrza kuchenki.
Należy zwrócić szczególną uwagę
podczas czyszczenia okolic otworów
wentylacyjnych oraz tylnej ścianki
urządzenia.

20

nie wolno używać środków ostrych
ani żrących. Na zakończenie wytrzeć wnętrze suchą ściereczką.

2. Czyszczenie wnętrza urządzenia
Nie wlewać wody do wnętrza urządzenia. Woda może dostać się do obwodów urządzenia, poprzez otwory wentylacyjne, powodując jego uszkodzenie.
Ponadto
stwarza
to
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.

3. Czyszczenie talerza obrotowego
Talerz (jeżeli występuje) powinien
być czyszczony po każdym użyciu
kuchenki aby zapobiec przypalaniu
resztek produktów.

Wyczyścić dokładnie wnętrze urządzenia. Cząstki żywności oraz
tłuszczu mogą przegrzewać się
stwarzając ryzyko pożaru. Zanieczyszczenia oraz resztki żywności
wpływają negatywnie na pracę
Uwaga! Talerz obrotowy może być
wciąż gorący, po wyłączeniu urządzenia.
Talerz, jego wózek oraz wnętrze
urządzenia należy czyścić regularnie, co umożliwi właściwą pracę
zmywania. Pod żadnym pozorem

zawartych w niniejszej instrukcji, zalecamy zapoznanie się z rozdziałem,, Co
zrobić jeżeli... ", przed skontaktowaniem się z zakładem serwisowym.
Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania kuchenki w sposób
niezgodny z instrukcją obsługi będą
naprawiane odpłatnie nawet w okresie
trwania gwarancji.

Wykaz zakładów serwisowych podany
jest na załączonej karcie gwarancyjnej
lub w oddzielnej broszurze.
Jeżeli Państwa urządzenie zostało dostarczone bez wykazu zakładów serwisowych, należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Jeżeli urządzenie nie pracuje właściwie
pomimo przestrzegania wskazówek

21

Co zrobić jeżeli...
pieczeństw niesionych przez tę operację.

... urządzenie nie działa
Czy wtyczka jest właściwie osadzona w gnieździe?

Urządzenie pracuje niezależnie od
oświetlenia wewnętrznego, dlatego
możliwe jest jego użytkowanie nawet w
wyniku awarii żarówki.

Czy gniazdo jest pod napięciem?
(sprawdzić włączając inne urządzenie)

Para woda wydostająca się z wnętrza
urządzenia podczas pracy, jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza uszkodzenia kuchenki.

Czy bezpieczniki są włączone?
Czy drzwiczki kuchenki zamykają
się właściwie?
Czy nic nie utknęło w zamkach
drzwiczek?

Uwaga!
,, Próby dokonywania czynności naprawczych lub serwisowych, wiążących się ze zdejmowaniem którejkolwiek z pokryw chroniących przed
energią mikrofalową jest niebezpieczne dla każdego poza wykwalifikowaną osobą. Wszelkie naprawy
mogą być wykonywane jedynie
przez wykwalifikowany personel. "

W żadnym wypadku nie wolno próbować samodzielnie naprawiać urządzenia lub przeprowadzać czynności innych niż wymienione powyżej.

Lampka wewnętrzna może być wymieniana wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, świadomego niebez-

Podczas rozmowy z technikiem, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie poniższych informacji:

Opis uszkodzenia
Adresy i numery telefonu zakładów
serwisowych podane są w broszurze
lub na karcie gwarancyjnej. Jeżeli
urządzenie dostarczono bez spisu zakładów serwisowych należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Typ i model urządzenia (patrz tabliczka znamionowa)
Data zakupu
Miejsce zakupu

Warunki gwarancji podane są na karcie gwarancyjnej. Jeżeli urządzenie
zostało dostarczone bez kary gwaran-

cyjnej, należy skontaktować się ze
sprzedawcą.

22

Dane techniczne
Model urządzenia
Napięcie znamionowe
Znamionowa moc mikrofalowa
Znamionowa moc przyłączeniowa
Moc grilla
Częstotliwość pracy
Panel sterowania
Objętość wnętrza
Wymiary zewnętrzne (wysxszerxgłęb)
Wymiary wewnętrzne (wysxszerxgłęb)

HR-7803 SS
230V/50Hz
800W
1300W
950W
2450MHz
Elektroniczny
24L
306x510x402
202x353x338

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia.

24

Strona informacyjna

 1. Strona główna
 2. Seria I-Pro 7

Profesjonalne rezultaty prania w Twoim domu

 • Najnowsze technologie w Twoim domuNajnowsze technologie w Twoim domu
 • Najlepsza ochrona dla Twojego praniaNajlepsza ochrona dla Twojego prania
 • Intuicyjny designIntuicyjny design
 • ProduktyProdukty

Profesjonalne rezultaty prania w Twoim domu

Seria I-Pro 7 marki Haier obejmuje zaawansowane technologie, gwarantujące wysoką wydajność i satysfakcjonujące rezultaty prania. Nasze urządzenia są jednocześnie łatwe w obsłudze, trwałe i niezawodne.

Wydajne urządzenie, które dostosowuje się do Twoich potrzeb

Seria I-Pro 7 dopasuje się do Twojego stylu życia. Dzięki temu możesz skoncentrować się na zajęciach, które sprawiają Ci przyjemność – zapominając o części codziennych obowiązków. Nasza nowa seria pralek o wysokiej wydajności zachowuje doskonałe efekty prania przy bardzo niskim poziomie hałasu – dzięki silnikowi Direct Motion. Duża pojemność gwarantuje z kolei rzadsze pranie, a tym samym znaczną oszczędność czasu.

Innowacyjna, profesjonalna pielęgnacja delikatnych ubrań

Innowacyjna funkcja i-Refresh odświeża nawet najdelikatniejsze tkaniny – w tym wełnę i jedwab – wykorzystując technologię mikropary. Ta wysoce skuteczna technologia usuwa zapachy, drobny kurz i alergeny, jednocześnie zmniejszając ilość zagnieceń i zmiękczając tkaniny.

Szybsze pranie oznacza więcej czasu Twoje ulubione zajęcia!

Dzięki dużej pojemności – do 12 kg – pralki z serii I-Pro 7 stanowią idealne rozwiązanie dla dużych rodzin. Świetnie nadają się także do prania tkanin o większej objętości. Oszczędzaj jeszcze więcej czasu na praniu, bez uszczerbku dla doskonałej wydajności.

15 lat gwarancji na silnik Direct Motion

Direct Motion marki Haier to bezpaskowy silnik zawieszony bezpośrednio w osi bębna, co znacznie redukuje hałas I wibracje podczas prania. To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje zwiększoną trwałość – z gwarancją na 15 lat.

Tak ciche, że głośno o nich mówią

Seria I-Pro 7 działa przy poziomach głośności znacznie niższych od innych modeli dostępnych na rynku dzięki silnikowi Direct Motion. Dzięki bezpasowej konstrukcji silnik zawiera mniej ruchomych części. W efekcie zminimalizowane zostają wibracje – a tym samym hałas – oraz zwiększa się wydajność urządzenia. Teraz możesz cieszyć się czystszym praniem bez zakłócania spokoju w Twoim domu.

Technologia, która dba o Twoje ubrania

Dzięki pralkom z serii I-Pro 7 wizyty w pralni należą już do przeszłości. Innowacyjne funkcje – i-Refresh, Smart Dual Spray i funkcja pary – zapewniają profesjonalne rezultaty prania w Twoim domu. Opatentowana przez markę Haier technologia antybakteryjna (ABT®) utrzymuje maszynę i pranie w idealnej czystości.

Czystsza pralka oznacza czystsze pranie

Innowacyjny materiał marki Haier, który chroni najbardziej wrażliwe obszary pralki. Technologia antybakteryjna (ABT®) chroni przed pleśnią i bakteriami powstającymi w szczególnie wrażliwych obszarach, takich jak szuflada na detergent i uszczelka, dla zapewnienia bardziej higienicznego cyklu prania.

System Smart Dual Spray czyści Twoje urządzenie w celu zapewnienia higienicznego prania i jeszcze lepszych efektów.

Automatyczny system czyszczenia pralki jest uruchamiany na końcu każdego cyklu prania. Zapewnia to nie tylko bardziej higieniczne pranie, ale także zwiększa trwałość pralki w dłuższej perspektywie!

Skuteczne działanie pary dla lepszego usuwania plam

Ta użyteczna funkcja zastosowana w pralkach Haier rozprasza parę i detergent po bębnie, rozluźniając włókna tkanin, a tym samym poprawiając usuwanie uporczywych plam i zabrudzeń. To jeszcze nie wszystko – para sprawia, że prasowanie odzieży staje się znacznie łatwiejsze, a nawet nie zawsze konieczne. Dzięki temu masz więcej czasu na ulubione zajęcia!

Zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach

Każdy element pralek z serii I-Pro 7 został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowników. Jednocześnie wszystkie części stanowią zaawansowaną technicznie pralkę, która przez lata będzie dbała o stan Twoich ubrań. Intuicyjny wyświetlacz cyfrowy ułatwia znalezienie odpowiedniego programu. Bęben o innowacyjnej budowie, napędzany solidnym i wydajnym silnikiem Direct Motion, doskonale zadba o nawet najbardziej delikatne tkaniny.

Prosta i wygodna obsługa dzięki cyfrowemu panelowi sterowania

Ekran umożliwia łatwe i wygodne sterowanie pralką. Wyświetlacz pozwala na sprawne poruszanie się między dostępnymi programami.

Elastyczne ustawienia czasu trwania programu

Funkcja i-Time marki Haier pozwala dokładnie dostosować czas prania do Twoich potrzeb. Dzięki temu możesz skrócić lub wydłużyć czas potrzebny na zakończenie prania, nawet w trakcie trwania cyklu!

Sprawia, że nawet najdelikatniejsze tkaniny wyglądają jak nowe

Powierzchnia bębna została zaprojektowana tak, aby nawet najdelikatniejsze tkaniny pozostały w idealnym stanie, bez względu na to, ile razy je wypierzesz. Dzięki wykończeniu bębna imitującemu kształt poduszek pranie delikatnie ślizga się po jego powierzchni. W ten sposób materiały na dłużej zachowują swoją pierwotną strukturę.

Nadeszła przyszłość prania – zaprojektowana z myślą o Twoich potrzebach

Odkryj nasze pralki z serii I-Pro 7.

Odkryj gamę naszych produktów

Pralki ładowane od frontu

3 Produkty

Pralki ładowane od frontu

3 Produkty

Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Załadunek (kg)

Maksymalna prędkość wirowania (obr. /min)

Bęben

Klasa energetyczna

Wymiary – głębokość

Maksymalna prędkość wirowania (obr. /min)

1400

Maksymalna prędkość wirowania (obr. /min)

1400

Maksymalna prędkość wirowania (obr. /min)

1400

Pralko-suszarki

3 Produkty

Pralko-suszarki

3 Produkty

Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Pojemność prania (kg): bawełna

Pojemność suszenia (kg): bawełna

Klasa efektywności energetycznej prania

Klasa efektywności energetycznej suszenia

Wymiary – głębokość

Pojemność prania (kg): bawełna

8

Pojemność suszenia (kg): bawełna

5

Klasa efektywności energetycznej prania

A

Klasa efektywności energetycznej suszenia

D

Pojemność prania (kg): bawełna

10

Pojemność suszenia (kg): bawełna

6

Klasa efektywności energetycznej prania

A

Klasa efektywności energetycznej suszenia

D

Pojemność prania (kg): bawełna

12

Pojemność suszenia (kg): bawełna

8

Klasa efektywności energetycznej prania

A

Klasa efektywności energetycznej suszenia

E

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

 • O firmie Haier
 • Haier Group
 • Newsletter
 • Investor relations
 • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Podręcznik programu Haier Hr 170t

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik programu Haier Hr 170t

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik programu Haier Hr 170t